Studentlivet – fem fantastiske fordeler alle bør kjenne til

Det er fort gjort å ta de mange studentfordelene for gitt, særlig i en hektisk hverdag med eksamener, innleveringer og obligatorisk undervisning. Da er det greit å ta noen skritt tilbake, og reflektere over hvor mange fantastiske fordeler som følger med det å være student. Det dreier seg om økonomiske faktorer, men også en rekke andre goder.

Frihet og et mangfoldig studietilbud

Til å begynne med er det greit faktisk å huske på hvor fantastisk det er å ha tilgang til et bredt offentlig utdanningstilbud. Norske studenter kan nyte godt av kostnadsfri offentlig utdanning, og det er mulig å prøve seg frem innen en rekke ulike fagområder. Selvfølgelig er det også noen skoler som tar betalt for undervisningen, men selv i slike tilfeller er norske ordninger med studielån relativt gunstige. Dessuten har nordmenn i mange tilfeller mulighet til å studere i utlandet, noe som mange mennesker rundt om i verden bare kan drømme om.

Sosiale aktiviteter på campus

Utdanning handler om så mye mer enn bare resultater på prøver og eksamener. Engasjement i studentforeninger vil være en fordel når du skal søke jobber, men slike verv vil også være en fantastisk sosial arena. Ensomhet blant studenter er en utfordring, det er et problem som må tas seriøst, men det finnes også mange gode sider ved det å være student. Det er mange som møter sin fremtidige livspartner i løpet av studietiden, det som skjer utenfor forelesningssalen er helt enkelt i mange tilfeller vel så viktig som selve studiene.

Utveksling – opplev nye land

De aller fleste norske læresteder har noen form for utveksling med utenlandske universiteter og høyskoler. Utveksling er en fantastisk mulighet, som legger til rette for både læring og nye erfaringer fra en annen kultur. Igjen er det også mange fremtidige arbeidsgivere som ser positivt på denne typen studievalg, men den personlige opplevelsen er likevel det viktigste aspektet. 

Fordelaktige tilbud på reiser og opplevelser

I tillegg til flotte utvekslingsopplegg, kan studenter dessuten dra nytte av mange gode tilbud på reiser og opplevelser. Studietiden er på ingen måte en ferie, de aller fleste studenter jobber hardt med både studier og deltidsjobb, men det kan likevel være rom for reiser og nye opplevelser. Denne perioden i livet byr på mye fleksibilitet.

Andre økonomiske fordeler for studenter

Avslutningsvis er det greit å merke seg alle de andre økonomisk fordelene norske studenter nyter godt av. Det er kanskje ikke så enkelt å huske på når det ikke er en krone igjen av studielånet, men norske støtteordninger og rabatter er i stort gode. Det er sant at de aller fleste studenter jobber deltid, men det henger også sammen med den høye levestandarden i Norge. I stort må studiestøtte og andre goder ses på som fantastiske fordeler.